IZOM & IZOM+

CorinnaIk ben Corinna Guth, moeder van inmiddels twee volwassen kinderen.

De menselijke geest en het psychische functioneren heeft mij al vanaf de kindertijd gefascineerd.

Mijn moeder vond al mijn vragen over menselijk gedrag maar wijsneuzerig en vond dat ik meer moest spelen en mij minder zorgen moest maken over grote mensen zaken. Dat was moeilijker op te volgen dan een opdracht om mijn kamer op te ruimen!

Mijn interesse in de menselijke geest en het functioneren bleef sterk.

Op mijn zeventiende begon ik te werken in de verpleging. Eerst bejaardenzorg en later psychiatrische verpleging.

Tijdens mijn werk bleef ik studeren (VMBO, VHBO, sociale academie,  doktersassistente, hypnotherapie,  neuro-emotionele integratie). In 1991 kwam ik bij toeval terecht in de verloskunde omdat een vriendin mij graag bij haar bevalling wilde hebben. Zij was extreem angstig voor de bevalling en vroeg aan mij of ik haar kon helpen met hypnose.  Dat heb ik gedaan. De verloskundige die bij deze bevalling aanwezig was vertelde mij dat zij nog nooit zo een rustige bevalling had meegemaakt en adviseerde mij om hier meer mee te gaan doen. Dat was het begin van een twaalfjarige periode van empirisch onderzoek. Zwangerschap, bevalling en nazorg.  IZOM (Intensieve Zwangerschapsbegeleiding Op Maat) was een feit.

Tijdens deze jaren vond ik mijn kennis als hypnotherapeut tekort schieten en besloot ik om psychologie te gaan studeren naast mijn werk met aanstaande ouders. In 2003 rondde ik deze pionierspositie af met een eindscriptie.

Er volgde (mede door mijn medewerking aan De Bevalling op SBS 6) een universitair onderzoek op het psychischewelzijn van zwangere vrouwen en de doula‘s kwamen terug.

Ik heb toen besloten om vrijwillig stage-uren te draaien binnen de jeugdhulpverlening en heb dit drie jaar gedaan  als afgestudeerde Bc.Psychologe op de werkvloer, door heel Nederland via een uitzendbureau.

Tijdens deze drie jaar heb ik ervaring opgedaan bij veel organisaties binnen jeugdzorg en volgde ik de opleiding psychosynthese. Ook bleef ik naast mijn andere werkzaamheden in deze periode werkzaam bij de verloskundigen voor extreem angstige vrouwen of vrouwen met een traumatische ervaringen.

In 2005 besloot ik naast IZOM, IZOM+  (intensieve zorg op maat) op te richten. Werken met gezinnen waar kinderen met een psychiatrische stoornis thuis kunnen blijven was en is mijn missie.

Mijn opleiding contextueel therapeut was een logisch gevolg van bijscholing en mijn opleiding tot systeem therapeut  evenzo.

Hulpververlening vanaf zwangerschap tot volwassenheid is voor mij een levenspad geworden waarin een veelheid aan mogelijkheden zijn ontstaan. Aanstaande ouders en gezinnen zijn met veel tevredenheid geholpen mede door deze veelzijdige hulpverlening.